Skupiamy się przede wszystkim na usługach budowlanych z zakresu deweloperskiego. Misja firmy to stałe udoskonalanie procesu budowy oraz strategii realizacji inwestycji, tak aby stworzyć dla Inwestorów w pełni optymalne warunki realizacji projektów. Chcemy budować szybko oraz tanio, jednocześnie utrzymując najwyższe standardy jakościowe, które w relacji do kosztów będą najlepszymi rozwiązaniami na rynku budowlanym.


New Construction Concept SPEC BAU świadczy usługi z zakresu Generalnego Wykonawstwa oraz Contract Management w sektorach budownictwa prywatnego oraz publicznego. Nasza wiedza, doświadczenie, zasoby oraz kontakty pozwalają na realizację inwestycji o dowolnym stopniu wielkości oraz stopniu skomplikowania technologicznego.

Kompleksowa realizacja inwestycji

szereg prac jakie wykonujemy

  • Analiza dokumentacji projektowej i doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów oraz rozwiązań technologicznych.
  • Zarządzenie procesem budowy i właściwa koordynacja ludzi oraz sprzętu.
  • Stały nadzór nad harmonogramem prac oraz prowadzenie kompletnej dokumentacji raportowej z postępu prac.
  • W przypadku napotkania nieprzewidzianych trudności szybka modyfikacja planu budowy, w celu eliminacji problemu, co pozwala na kontynuowanie prac budowlanych.
  • Elastyczne podejście do realizacji inwestycji, pozwalające na modyfikacje projektu i zaplanowanych prac na potrzeby zmieniających się warunków na placu budowy oraz dające możliwość wprowadzenia do projektu nowych lub modyfikację istniejących pomysłów przez Inwestora.
  • Kontrola nad zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
  • Dostosowanie procesu budowy do obowiązujących środowiskowych i ekologicznych norm prawnych, tak by inwestycje były przyjazne dla otoczenia.
  • Formalne oraz techniczne przygotowanie inwestycji do finalnego oddania do użytkowania.