Dynamicznie rozwijający się rynek technologii z zakresu ekologicznego pozyskiwania energii wprowadza coraz to nowsze rozwiązania. Nieustannie prowadzone są badania nad możliwościami wykorzystania zasobów naturalnych. Dzięki temu mamy możliwość opracowywania i wdrażania trwałych oraz wydajnych instalacji biogazowych.

Biomasa to beztlenowa fermentacja materiału organicznego (odpady zwierzęce, odpady rolno-spożywcze, biomasa roślinna) generuje metan i dwutlenek węgla, wykorzystywany przy produkcji biogazu.