Kompleksowa realizacja projektów w systemie Design & Build odbywa się sprawnie i bezproblemowo dzięki współpracy firm Spec Bau NCC, Spec Bau Polska, Spec-Bruk oraz Spez Bau Deutschland. Wspólnie tworzymy silną Grupę Firm, która jest w stanie sprostać najbardziej skomplikowanym wyzwaniom budowlanym. Struktura organizacyjna pozwala na przewagę konkurencyjną oraz stałe wsparcie dla Inwestorów.

Wykorzystanie potencjału możliwości budowlanych jakie stwarza kooperacja Grupy Firm jest cennym atutem w realizacji każdej istotnej inwestycji.