Termin realizacji: 2014 r.

KUBATURA:   15 088,70 m3
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:   3 393,89 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:   2554,71 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:   2391,3 m2