Termin realizacji: 20.11.2009 − 15.03.2011

KUBATURA:   13 194,64 m3
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ:   2 907,44 m2
POWIERZCHNIA PARKINGÓW, DRÓG I CHODNIKÓW:   3 563 m2