Termin realizacji: 29.10.2008 − 24.04.2009

KUBATURA:   38 500 m3
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:   4 860 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:   5 120 m2
POWIERZCHNIA PARKINGÓW, DRÓG I PLACÓW:   1 358,4 m2
POWIERZCHNIA ZIELENI:   720 m2