Termin realizacji: 21.05.2009 − 22.01.2011

KUBATURA:   5 351,60 m3
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:   1 002,68 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:   540,20 m2
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:   1 318,81 m2