Termin realizacji: 10.04.2012 − 18.06.2013

KUBATURA:   64 553,08 m3
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:   6 721,80 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:   6 802,70 m2
POWIERZCHNIA PARKINGÓW, DRÓG I PLACÓW:   7 238,78 m2
POWIERZCHNIA ZIELENI:   5 132,50 m2