Termin realizacji: 18.10.2010 − 05.10.2012

KUBATURA:   10 794,33 m3
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:   2 044,66 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:   1 212,51 m2
POWIERZCHNIA PARKINGÓW:   252,15 m2
POWIERZCHNIA DRÓG UTWARDZONYCH:   912,70 m2
POWIERZCHNIA TARASÓW I CHODNIKÓW:   503,81 m2