Termin realizacji: 10.10.2011 − 31.07.2012

KUBATURA: 41 880 m3
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA: 6 102,13 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 3 171,56 m2
POWIERZCHNIA PARKINGÓW, DRÓG I PLACÓW: 2 396,31 m2
POWIERZCHNIA ZIELENI: 958,98 m2