Termin realizacji: 12.2010 − 5.2013

KUBATURA:   53 370,80 m3
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA:   13 500,24 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA MIESZKAŃ:   8 446,64 m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA GARAŻU PODZIEMNEGO:   3 080,24 m2
POWIERZCHNIA PARKINGÓW, DRÓG I CHODNIKÓW:   4 308 m2